Pravilnik o dodjeli sredstava za finansiranje programa, projekata u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Pravilnik o dodjeli sredstava za finansiranje programa, projekata u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Image for news

Pravilnik i godišnji plan raspisivanja javnih poziva za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2021. godinu možete preuzeti na ovom linku:

http://vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=d7c56665-3142-4cf2-8035-b75a34f365e0&langTag=bs

http://vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=cfeca753-e0f6-47f6-aa28-8c2a70f502b4&langTag=bs