Javni poziv za učešče na obuci Održivi javni menadžment na Univerzitetu u Malmöu

Obuka koja je predmet ovog Poziva je organizovana tematski i obuhvata teme kao što su: javni menadžement, upravljanje, transparentnost, rukovođenje, spolna jednakost i javna etika.

Image for news

Ovogodišnja obuka će biti održana u Malmöu u periodu 08-19. augusta 2022. godine uz online predmodul koji će biti održan u periodu 02-03. juna 2022. godine. Period za prijave je od 03.03.2022. godine do 01.04.2022. godine.

Uslovi za prijavu:               

- dobro poznavanje engleskog jezika

- da su osobe koje se prijavljuju mlađe od 35 godina

- posjedovanje profesionalnog profila relevantnog za tematski sadržaj

- da osobe koje se prijavljuju nemaju stalnu boravišnu dozvolu u Švedskoj

- Zaposlenici neke od sljedećih skupina:

1. Kreatori politika (političari, državni dužnosnici, zaposlenici političkih stranaka)

2. Javni službenici (državni službenici koji rade u javnim organizacijama)

3. Zaposlenici u civilnom društvu (zaposlenici NVO/OCD)

Za više informacija posjetite: https://mau.se/en/education/campaign/summer-academy-for-young-professionals/western-balkan/