Javni poziv za dodjelu grant sredstava za sufinansiranje projekata EU i drugih donatora

2.11.2020. Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavilo je Javni poziv za sufinansiranje projekata Evropske unije i drugih donatora u 2020. godini.

Image for news

Pravo sudjelovanja u raspodjeli grant sredstava za sufinansiranje projekata po Javnom pozivu imaju podnosioci zahtjeva koji su registrovani i imaju sjedište u Distriktu pod uslovom da su već osigurali dio sredstava od Evropske unije ili drugog donatora za realizaciju projekta na području Distrikta za koji se traže grant sredstva za sufinansiranje, kao i saglasnost nadležnog organa javne uprave ako se projekat odnosi na jačanje kapaciteta institucija Distrikta. 

Podnosiocima zahtjeva ne mogu se dodijeliti sredstva ako prethodno nisu opravdali potrošnju svih dodijeljenih sredstava u posljednje tri godine. 

Javni poziv je otvoren u periodu od 2. do 17. novembra 2020. godine. 

Elektronska verzija prijave sa zahtjevom za sufinansiranje projekta može se preuzeti na http://eims.bdcentral.net/Content/Read/javni-pozivi