Objavljen javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE)

30.1.2020. Projekat „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE) finansira Vlada Kraljevine Norveške u iznosu od 500.000 EUR, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP). Cilj Javnog poziva je jačanje kapaciteta OCD radi unapređenja kvaliteta usluga koje se pružaju građanima u lokalnim zajednicama.

Image for news

EMBRACE projekat će podržati OCD iz čitave Bosne i Hercegovine koji će realizovati projekte u najmanje 10 lokalnih zajednica. Javni poziv je otvoren u periodu od 13. januara do 7. februara 2020. godine. Pozivaju se sve OCD (udruženja ili fondacije), registrovane u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, da dostave prijedloge projekata u skladu sa sljedećim tematskim oblastima:

·        mladi, omladinski aktivizam i volonterizam,

·        socijalna inkluzija i socijalne usluge za ranjive kategorije,

·        građansko učešće i volonterizam u zajednici,

·        ravnopravnost spolova,

·        zaštita okoline,

·        ljudska prava.

 

Ovim pozivom je predviđena dodjela sredstava u dva LOT-a:

  • LOT 1 – od 5.000,00 do 20.000,00 BAM,
  • LOT 2 - od 20.000,00 do 60.000,00 BAM.

Trajanje predloženih projekata je minimalno 5, a maksimalno 7 mjeseci. Odobreni projekti moraju biti realizovani u periodu mart – septembar 2020. godine.

Ispunjenu prijavu (sa kompletnom traženom dokumentacijom) potrebno je dostaviti u tri štampana primjerka i u jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8.00 do 17.00 sati na adresu: UNDP BiH, Zmaja od Bosne b.b., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, s naznakom: „za EMBRACE projekat”. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca prijave, puni naziv projekta i naznaku: „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Rok za predaju prijave je 7. februar 2020. godine, do 17.00 sati. Prijave dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije, kao i uslovi Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga OCD mogu se pronaći u Smjernicama za aplikante na elektronskoj adresi: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=62523.