Održana obuka u Brčko distriktu BiH pod nazivom Vještine izvještavanja za potrebe procesa europskih integracija

Danas se u prostorijama zgrade Policije Brčko distrikta BiH održavaju obuke u oblasti europskih integracija pod nazivom Vještine izvještavanja za potrebe procesa europskih integracija.

Image for news
Obuci je sudjelovalo ukupno 37 polaznika iz organa uprave i institucija Brčko distrikta BiH.
Tema održavanja današnje obuke su vještine izvještavanja za potrebe procesa europskih integracija koje su neophodne kako bi članovi  odbora i pododbora, kontakt točke i članovi radnih skupina stekli nova znanja u oblasti europskih integracija.
Ovom prigodom želim da se zahvalim na potpori Policiji Brčko distrikta BiH kao i kolegama iz Direkcije za europske integracije BiH pri Vijeću ministara BiH.