Poziv za dostavu prijava za "Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) - II krug."

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini najavljuju predstojeći Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) - II krug.

Image for news

Odabrani državni službenici imat će prigodu pohađati Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – II krug. Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na dva dvotjedna specijalizirana programa obuke (ukupno 4 tjedna) koje će organizirati i provoditi Ècole Nationale d’Administration (prvi tjedan u Parizu i drugi tjedan u Strasburgu – Francuska) i College of Europe (dva tjedna na Kampusu u Brižu i u Briselu – Belgija) a koji su prilagođeni kako profilima sudionika, tako i potrebama javnih uprava u BiH. Pored toga, sudionici će imati priliku da sudjeluju u jednotjednoj radionici o tematskim dokumentima, jednotjednom regionalnom programu za mobilnost i dvotjednom programu razmjene unutar BiH za sve sudionike – ukupno osam tjedana.

Prijave će biti otvorene od 2. do 20. rujna/septembra 2021. godine.

On-line info dan projekta “Program EU za državne mlade službenike” biti će održan u petak, 03.09.2021. godine u 10.00 sati.

Za više informacija i pristup obrazcima za prijavu na ovaj Program
posjetite programsku web stranicu www.eu4wb6.com