SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Završena trodnevna radionica “Pripreme projektnih aplikacija i upravljanja projektima Evropske unije”

Image for news

Predstavnici Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova pri Razvojno – garantnom fondu Brčko distrikta BiH organizovali su trodnevnu radionicu pod nazivom “Pripreme projektnih aplikacija i upravljanja projektima Evropske unije” u Omladinskom centru Brčko distrikta BiH. Edukaciji je prisustvovalo 17 predstavnika i predstavnica institucija koji zajedno rade na pripremi tri projektna prijedloga na trenutno otvorenom Prekograničnom programu Srbija – Bosna i Hercegovina iz Instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije (IPA).

Radionicu je predvodio šef Jedinice za implementaciju projekata Zlatan Musić , inače ekspert za upravljanje projektima Evropske unije s dvadesetogodišnjim iskustvom na procjeni kvaliteta aplikacija prema EU na prekograničnim programima. Predavač smatra da su ovakve radionice odlična prilika da se praktično i timski radi na pripremi projektnih aplikacija, jer je upravo timsko razumijevanje ključno za kvalitetan projektni prijedlog.

“Tokom ova tri dana, učesnice i učesnici su unaprijedili znanja o metodologiji upravljanja projektnim ciklusom po EU metodologiji, kako bi ojačali vještine pripreme sveobuhvatnog projektnog koncepta i svih sastavnih dijelova aplikacione forme po EU metodologiji. Zajedničkim radom na konkretnim primjerima smo pragmatično pokušali pojasniti koji su ključni faktori koji vode ka uspjehu jedne projektne aplikacije, ali i najčešćim greškama koje čine aplikanti i koaplikanti u pripremi projektnih aplikacija“, rekao je Musić.

Svrha treninga je, između ostalog ojačati i kapacitete uposlenika Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH, a u svrhu jačanja međusobne saradnje  RGFBD-a i nadležog Vladinog Odjeljenja.

„Kroz konkretne primjere i pozitivnu praksu, uposlenici Odjeljenja su imali priliku usavršiti znanja i vještine izrade budžeta baziranog na aktivnosti projekta, vještine pisanja metodologije projekta kao sastavnog dijela aplikacione forme te unaprijediti vještine pisanja sveobuhvatnog projektnog koncepta kao i pisanja svih sastavnih dijelova aplikacione forme po EU metodologiji. Smatramo da je ovaj trening veoma značajan i koristan za uposlenike našeg Odjeljenja. Vodeći računa o prethodno stečenim znanjima i iskustvu svakog pojedinačnog učesnika, predavač je podsticao na kreativnost i davao veoma korisne povratne informacije pokazavši pritom izvanredno poznavanje oblasti na koju se trening odnosi. Inače, zajedničkim radom našeg Odjeljenja i Jedinice ćemo zasigurno privući znatno više sredstava EU nego je to slučaj bio do sada.“, kazala je šefica Pododjeljenja za koordinaciju pomoći EU, regionalnu saradnju i harminizaciju propisa Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Amra Ćosović, te izrazila nadu da će ovakvih i sličnih treninga biti i u narednom periodu.

Radionica je realizovana uz tehničku podršku Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u Vladi Brčko distrikta, kao i podršku Kancelarije gradonačelnika, u ime kojeg savjetnica gradonačelnika Lucija Ždravac kao učesnica kaže da se nada održavanju još ovakvih i sličnih radionicama u budućnosti.