Пододјељење за стратегију европских интеграција


  • Шефицa Пододјељења

Сњежана Долић

Тел. +387 49 490 062

е-маил: snjezana.dolic@bdcentral.net


  • Виши стручни сарадник за координацију обавеза у процесу европских интеграција

Татјана Блажановић

Тел. +387 49 490 063

е-маил: tatjana.blazanovic@bdcentral.net


  • Виши стручни сарадник за координацију обавеза у процесу европских интеграција

Селма Икановић

Тел. +387 49 490 063

е-маил: selma.ikanovic@bdcentral.net