Регистар дијаспоре- Физичка лица

Лице које попуни овај образац, изјављује да је слободно, добровољно и искрено дало своје податке у сврху повезивања са Брчко дистриктом БиХ. Надлежно Одјељење се обавезује да ће податке добијене од лица која попуне образац, чувати и користити у сврху креирања базе података грађана који тренутно бораве у иностранству.

Лица која попуне образац остварују право исправке или поништења достављених података на начин предвиђен Одлуком о успостављању и ажурирању регистра дијаспоре Брчко дистрикта БиХ.