Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za evropske integracije u trećem kvartalu 2023. godine

U skladu sa planom obuka Vijeća ministara, Direkcije za evropske integracije, te u saradnji sa Vladom Brčko distrikta BiH, Odjeljenjem za evropske integracije i medjunarodnu saradnju, održat će se obuke u oblasti evropskih integracija.

Image for news

Obuke u trećem kvartalu 2023.godine će se održati u Sarajevu, Banja Luci, Livnu i Širokom Brijegu.

Kalendar obuka koje će se održati u trećem kvartalu 2023.godine dostupan je na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7 (bosanski jezik)

https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7 (hrvatski jezik)

https://www.dei.gov.ba/sr/obuke-sr-7 (srpski jezik)

Zainteresovani za učestvovanje na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavniobrazaczaucescenawebinaru-2_1601557933.doc (prijavni obrazac na bosanskom jeziku)

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-hr_1611670382.doc (prijavni obrazac na hrvatskom jeziku)

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-s_1611670382.doc (prijavni obrazac na srpskom jeziku)

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faksom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/bs/lista-polaznika (bosanski  jezik)

https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika (hrvatski jezik)

https://www.dei.gov.ba/sr/lista-polaznika (srpski jezik)

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci, polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje učešće, mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke.