Позив за судјеловање на обукама Дирекције за европске интеграције у трећем кварталу 2023. године

У складу са планом обука Вијећа министара, Дирекције за европске интеграције, те у сарадњи са Владом Брчко дистрикта БиХ, Одјељењем за европске интеграције и медјународну сарадњу, одржат ће се обуке у области европских интеграција. 

Image for news

Обуке у трећем кварталу 2023.године ће се одржати у Сарајеву, Бања Луци, Ливну и Широком Бријегу.

Календар обука које ће се одржати у трећем кварталу 2023.године доступан је на сљедећим линковима:

https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7 (босански језик)

https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7 (хрватски језик)

https://www.dei.gov.ba/sr/obuke-sr-7 (српски језик)

Заинтересовани за учествовање на планираним обукама могу се пријавити попуњавањем пријавног обрасца који је доступан на сљедећим линковима:

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavniobrazaczaucescenawebinaru-2_1601557933.doc (пријавни образац на босанском језику)

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-hr_1611670382.doc (пријавни образац на хрватском језику)

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-s_1611670382.doc (пријавни образац на српском језику)

Попуњен пријавни образац са свим траженим подацима, Дирекцији се доставља факсом на број 033/255-001, или маилом на адресу DEIobuke@dei.gov.ba, до датума који је за сваку поједину обуку означен као крајњи рок за пријаву.

Наредног радног дана након истека рока за пријављивање на wеб страници Дирекције бит ће објављен дневни ред обуке и листа полазника чије су пријаве прихваћене. Дневни ред и листа полазника сваке конкретне обуке бит ће доступна на сљедећим линковима:

https://www.dei.gov.ba/bs/lista-polaznika (босански  језик)

https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika (хрватски језик)

https://www.dei.gov.ba/sr/lista-polaznika (српски језик)

У случају спријечености да присуствује обуци, полазник је дужан о томе обавијестити Дирекцију писмено, на исти начин на који је доставио пријавни образац приликом пријаве на обуку, и то најкасније до 12 сати радног дана који претходи обуци. У обавјештењу којим се отказује учешће, мора бити видљиво да је копија истог достављена непосредном руководитељу који је одобрио похађање обуке.