Завршен Пројекат WAI4PwDs - Wеб приступачност и друге иницијативе за особе са инвалидитетом у ЕУ у доба пандемије и другим кризним временима

Циљ пројекта је била размјена искустава и примјера добре праксе у области приступачности разним садржајима који су од кључног значаја за поштовање темељних људских права, свакодневни квалитетан живот и социјалну инклузију особа са инвалидитетом, у свим сферама живота, а посебно оним које су додатно погођене и сагледане кроз призму посљедица пандемије вируса COVID 19.

Image for news

Нагласак пројекта је на повећању приступачности мрежних садржаја особама са инвалидитетом, ученицима с тешкоћама у развоју и осталим рањивим скупинама.

Пројекат се финансира кроз програм Европа за грађане и грађанке, Мрежа градова у конзорцијуму који чине 9 партнера из Босне и Херцеговине, Хрватске, Бугарске, Чешке и Србије. Носилац пројекта је Регионална развојна агенција Срем, из Републике Србије.