Пододјељење за стратегију европских интеграција

Шефица Пододјељења: Сњежана Долић

У Пододјељењу за стратегију европских интеграција врше се послови који се односе на:

 • координацију у анализи политика у БиХ и Европској унији, посебно у свјетлу питања која су од посебног значаја за даљи напредак Босне и Херцеговине у процесу европских интеграција;
 • учествовање у припремању и предлагању стратешких докумената на нивоу БиХ потребних за европске интеграције као и изради стручних докумената у вези с европским интеграционим активностима;
 • вршење функционалне сарадње у вези с европским интеграцијама у надлежности органа управе и институција Брчко дистрикта БиХ;
 • вршење координације представљања Брчко дистрикта БиХ у процесу стабилизације и придруживања кроз подршку представницима Брчко дистрикта БиХ у радним групама на нивоу БиХ и пружање стручне помоћи органима управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ;
 • координацију рада представника Брчко дистрикта БиХ у секторским пододборима и радним групама за европске интеграције;
 • идентификовање обавеза из докумената Европске уније који су у надлежности Брчко дистрикта БиХ у сарадњи са надлежним институцијама БиХ;
 • предлагање плана активности на испуњавању обавеза у процесу европских интеграција на основу докумената Европске уније и Босне и Херцеговине;
 • координацију процеса извјештавања Брчко дистрикта БиХ према Дирекцији за европске интеграције и Делегацији Европске уније;
 • спровођење програма обуке из области спровођења обавеза стратешког планирања и извјештавања у процесу европских интеграција:
 • координацију припреме и предлагање планских докумената неопходних за континуирано одвијање процеса европских интеграција, укључујући Програм интегрисања БиХ у ЕУ, те праћење, ажурирање и извјештавање о реализацији планских докумената и Програма интегрисања БиХ;
 • координацију представљања БиХ у процесу европских интеграција кроз подршку преговарачком тиму БиХ и пружање стручне помоћи институцијама Брчко дистрикта БиХ, путем организовања састанака с представницима ЕК и заједничких органа који се успостављају у овом процесу;
 • спровођење комуникацијских активности усмјерених ка различитим циљним групама, с циљем упознавања јавности с процесом европских интеграција као и анализу тих активности;
 • анализу и утврђивање потреба за стручним обучавањем у области европских интеграција у складу с динамиком и потребама овог процеса;
 • сарадњу с Делегацијом ЕУ у БиХ и амбасадама држава чланица ЕУ у области комуникације и координације о процесу европских интеграција у БиХ;
 • координацију, усмјеравање и пружање помоћи у спровођењу активности из Акционог плана за спровођење 14 кључних приоритета из Мишљења Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ;
 • координацију израде, као и пружање стручне помоћи институцијама и одјељењима Владе Брчко дистрикта БиХ при изради Прилога Институција у БиХ за Годишњи извјештај ЕК о БиХ у процесу европских интеграција;
 • припремање и предлагање анализе напретка БиХ у процесу европских интеграција и њених обавеза након објављивања Годишњег извјештаја ЕК о БиХ.