Uspostavljen registar dijaspore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Identifikacija i poznavanje dijaspore je fundament za proaktivan pristup realizaciji postavljenih ciljeva Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju, te se uspostavljanje registra dijaspore iz Brčko distrikta BiH u tom kontekstu pokazao kao jedan od prioriteta.

Image for news

Vlada Brčko distrikta BiH je 2019. godine usvojila Strategiju saradnje sa dijasporom Brčko distrikta BiH za period 2020-2024. godina, u kojoj se navodi da su identifikacija dijaspore, njihovih stvarnih potreba, mogućnosti i spremnosti na saradnju i uključivanje u razvojne procese u Brčko distriktu BiH, kao i uspostavljanje trajnih kanala komunikacije, ključni faktor za uspješnu realizaciju ove Strategije.
Nakon što je u julu 2023. godine Vlada Brčko distrikta usvojila Odluku o uspostavljanju i ažuriranju registra dijaspore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju krenulo je sa aktivnostima vezanim za realizaciju uspostavljanja registra dijaspore na web portalu Vlade Brčko distrikta BiH. Kao rezultat tih aktivnosti uspostavljena je i zasebna stranica na web portalu Vlade Brčko distrikta BiH koja je namjenjena našoj dijaspori i koja, osim registra, sadrži i novosti vezane za dijasporu.
Cilj uspostavljanja registra je mapiranje i identifikacija dijaspore Brčko distrikta BiH radi planiranja i realizacije programa, projekata i aktivnosti saradnje. Registar se sastoji od Evidencije fizičkih licaEvidencije pravnih lica koji će nam omogućiti kreiranje baze podataka dijaspore i organizacija i udruženja koje okupljaju dijasporu iz Brčko distrikta BiH i žele da sarađuju sa Brčko distriktom BiH. Registar će se ažurirati na osnovu dobrovoljnih prijava iseljenika preko portala Vlade Brčko distrikta BiH, a služit će kao resursna i informaciona baza podataka za provođenje aktivnosti saradnje sa dijasporom, informisanje i pružanje usluga dijaspori i osnova za kreiranje budućih aktivnosti. Popunjavanje baze je kontinuiran proces koji će ažurirati postojeći registar kroz stalne kontakte i susrete sa dijasporom.
Registar dijaspore je pretpostavka uspješne komunikacije a time i povećanja stepena saradnje sa dijasporom što će sve doprinijeti boljem društvenom i privrednom razvoju Brčko distrikta BiH, bržem rješavanju problema s kojima se dijaspora susreće i jačati veze dijaspore sa matičnim gradom.
Ovim putem pozivamo sve naše iseljenike da posjete web portal Vlade Brčko distrikta BiH, ispune odgovarajuću formu obrasca i upišu se u registar kako bismo zajednički doprinijeli razvoju, unaprijeđenju i prosperitetu naše lokalne zajednice.