Uspostavljen registar iseljeništva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Identifikacija i poznavanje iseljeništva je fundament za proaktivan pristup realizaciji postavljenih ciljeva Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju, te se uspostavljanje registra iseljenika iz Brčko distrikta BiH u tom kontekstu pokazao kao jedan od prioriteta.

Image for news

Vlada Brčko distrikta BiH je 2019. godine usvojila Strategiju suradnje s iseljeništvom Brčko distrikta BiH za razdoblje 2020-2024. godina, u kojoj se navodi da su identifikacija iseljeništva, njihovih stvarnih potreba, mogućnosti i spremnosti na suradnju i uključivanje u razvojne procese u Brčko distriktu BiH, kao i uspostavljanje trajnih kanala komunikacije, ključni čimbenik za uspješnu realizaciju ove Strategije.
Nakon što je u lipnju 2023. godine Vlada Brčko distrikta usvojila Odluku o uspostavljanju i ažuriranju registra iseljeništva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju krenuo je sa aktivnostima vezanim za realizaciju uspostavljanja registra iseljeništva na web portalu Vlade Brčko distrikta BiH. Kao rezultat tih aktivnosti uspostavljena je i zasebna stranica na web portalu Vlade Brčko distrikta BiH koja je namjenjena našem iseljeništvu i koja, osim registra, sadrži i novosti vezane za iseljeništvo.
Cilj uspostavljanja registra je mapiranje i identifikacija iseljeništva Brčko distrikta BiH radi planiranja i realizacije programa, projekata i aktivnosti suradnje. Registar se sastoji od Evidencije fizičkih osobaEvidencije pravnih osoba koji će nam omogućiti kreiranje baze podataka iseljenika i organizacija i udruga koje okupljaju iseljenike iz Brčko distrikta BiH i žele da surađuju sa Brčko distriktom BiH. Registar će se ažurirati na osnovu dobrovoljnih prijava iseljenika preko portala Vlade Brčko distrikta BiH, a služit će kao resursna i informaciona baza podataka za provođenje aktivnosti suradnje s iseljeništvom, informisanje i pružanje usluga iseljeništvu i osnova za kreiranje budućih aktivnosti. Popunjavanje baze je kontinuiran proces koji će ažurirati postojeći registar kroz stalne kontakte i susrete s iseljeništvom.
Registar iseljeništva je pretpostavka uspješne komunikacije a time i povećanja stupnja suradnje s iseljeništvom što će sve doprinijeti boljem društvenom i gospodarskom razvitku Brčko distrikta BiH, bržem rješavanju problema s kojima se iseljeništvo susreće i jačati veze iseljenika sa matičnim gradom.
Ovim putem pozivamo sve naše iseljenike da posjete web portal Vlade Brčko distrikta BiH, ispune odgovarajuću formu obrasca i upišu se u registar kako bismo zajednički doprinijeli razvitku, unaprijeđenju i prosperitetu naše lokalne zajednice.