Успостављен регистар дијаспоре Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Идентификација и познавање дијаспоре је фундамент за проактиван приступ реализацији постављених циљева Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу, те се успостављање регистра дијаспоре из Брчко дистрикта БиХ у том контексту показао као један од приоритета.

Image for news

Влада Брчко дистрикта БиХ је 2019. године усвојила Стратегију сарадње са дијаспором Брчко дистрикта БиХ за период 2020-2024. година, у којој се наводи да су идентификација дијаспоре, њихових стварних потреба, могућности и спремности на сарадњу и укључивање у развојне процесе у Брчко дистрикту БиХ, као и успостављање трајних канала комуникације, кључни фактор за успјешну реализацију ове Стратегије.
Након што је у јулу 2023. године Влада Брчко дистрикта усвојила Одлуку о успостављању и ажурирању регистра дијаспоре Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Одјељење за европске интеграције и међународну сарадњу кренуло је са активностима везаним за реализацију успостављања регистра дијаспоре на wеб порталу Владе Брчко дистрикта БиХ. Као резултат тих активности успостављена је и засебна страница на wеб порталу Владе Брчко дистрикта БиХ која је намјењена нашој дијаспори и која, осим регистра, садржи и новости везане за дијаспору.
Циљ успостављања регистра је мапирање и идентификација дијаспоре Брчко дистрикта БиХ ради планирања и реализације програма, пројеката и активности сарадње. Регистар се састоји од Евиденције физичких лица и Евиденције правних лица који ће нам омогућити креирање базе података дијаспоре и организација и удружења које окупљају дијаспору из Брчко дистрикта БиХ и желе да сарађују са Брчко дистриктом БиХ. Регистар ће се ажурирати на основу добровољних пријава исељеника преко портала Владе Брчко дистрикта БиХ, а служит ће као ресурсна и информациона база података за провођење активности сарадње са дијаспором, информисање и пружање услуга дијаспори и основа за креирање будућих активности. Попуњавање базе је континуиран процес који ће ажурирати постојећи регистар кроз сталне контакте и сусрете са дијаспором.
Регистар дијаспоре је претпоставка успјешне комуникације а тиме и повећања степена сарадње са дијаспором што ће све допринијети бољем друштвеном и привредном развоју Брчко дистрикта БиХ, бржем рјешавању проблема с којима се дијаспора сусреће и јачати везе дијаспоре са матичним градом.
Овим путем позивамо све наше исељенике да посјете wеб портал Владе Брчко дистрикта БиХ, испуне одговарајућу форму обрасца и упишу се у регистар како бисмо заједнички допринијели развоју, унапријеђењу и просперитету наше локалне заједнице.