Влада одржала редовно засједање

20.3.2019. Влада Брчко дистрикта БиХ у наставку 58. редовне сједнице примила је к знању Информацију у вези са испуњавањем мјера из Акционог плана за спровођење мјера из Реформске агенде за период 2015–2018 године.

Image for news

Шеф Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу Мирослав Гељић рекао је да је од укупно 62 мјере у току спровођење 23 мјере, завршено је спровођење 15 мјера, није започето 5, а континуирано се спроводи њих 12 док спорни статус има 7 мјера.

У наставку сједнице Влада је усвојила квартални извјештај о раду члана Управног одбора ЈП „Комунално Брчко“, који је запослен у органу јавне управе Брчко дистрикта БиХ. Влада је започела 59. редовну сједницу на којој је усвојила Нацрт закона о извршењу Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину. Усвојен је и Приједлог извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису сталних средстава, ситног инвентара, свих врста залиха материјала и робе, стања новчаних средстава, потраживања и обавеза на дан 31. 12. 2018. године. Разматрана је информација и усвојен приједлог закључка на захтјев „Сантовац“ д.о.о. о цијени за пружање услуга на пијаци „Аризона“, Брчко.