Potpisan ugovor o korištenju grant sredstava između Brčko distrikta BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Dana 27.12.2023. godine u Sarajevu izvršeno je potpisivanje Ugovora o korištenju grant sredstava između Brčko distrikta BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Grantom podrške jedinicama lokalne samouprave (JLS) za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom predviđeno je ukupno 80.000,00 KM.

Image for news

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju apliciralo je po ovom javnom pozivu sa projektom ''Partneri za uspješnu budućnost'' te je Brčko distrikt BiH izabran kao jedna od lokalnih zajednica za implemantaciju ovog projekta. On podrazumijeva izradu i emitovanje promotivnog filma u cilju informisanja i afirmisanja dijaspore Brčko distrikta BiH za jačanje saradnje sa JLS na svim poljima od zajedničkog interesa.

Ukupna vrijednost je ujedno i maksimalni iznos predviđen ovim grantom-10.000,00 KM. Rok za implementaciju je 12 mjeseci od potpisivanja ugovora.