Одржан 6. састанак Посебне групе за реформу јавне управе

У складу са обавезама које проистичу из Споразума о стабилизацији и придруживању између БиХ и ЕУ одржан је 6. састанак Посебне групе за реформу јавне управе. Састанак је одржан путем видео конференције.

Image for news

У просторијама Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу присуствовали су представници Брчко дистрикта БиХ који учествују у раду Посебне групе за реформу јавне управе:

Канцеларија Градоначелника

Правосудна комисија

Одјељење за стручне и административне послове

Дирекција за финанције

Секретаријат Владе Брчко дистрикта БиХ

Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу

У  складу са дневним редом и припремљеним Документом за дискусију, представници надлежних Одјељења и Институција Владе Брчко дистрикта БиХ су са представницима Европске комисије разговарали о оствареном напретку у протеклом периоду у испуњавању обавеза проистеклих из Споразума о стабилизацији и придруживању између БиХ и ЕУ у области реформе јавне управе:

-          Фунционалним управљањима јавним финансијама и буџетском подршком

-          Кључним циљевима функционалне јавне управе

-          Изградњом професионалне и деполитизоване државне службе која ефикасно пружа услуге грађанима

-          Развојем цјелодржавног приступа за израду политика

-          Тренутно стање праћења Акционог плана Стратегије РЈУ и реформа улоге координаторā за РЈУ

-          Усклађивање законодавства са аcquis-ом

-          Израда Државног програма за усвајање аcquis-а

-          Слободан приступ информацијама